Styret i LO i Sør-Troms
Valgt på årsmøtet den 10 April 2019
Leder:Laila Benjaminsen, Fagforbundet

Nestleder: Rita Hansen, Fagforbundet
Sekretær: Neil Markussen, Fagforbundet

Kasserer: Tor Arne Eilertsen, NNN1 Styrerepr. Olav Kemp Hansen, EL&IT

2 Styrerepr. Edvin Gaute Langstrand, Hål. trsp.arb.f
orb

3 Styrerepr. Johnny Kristiansen, SL
4 Styrerepr. Ann Iren Karlsen, NNN

5 Styrerepr. Karin Nyheim,Fagforbundet UNN
6 Styrerepr. Øystein Bakken, FO

Undomsrepr. Jeanette Lorentzen, Fagforbundet

1. Vararepr. Anders Eriksson, Creo
2.Vararepr. Lise Paulsen, Fagforbundet UNN
3. Vararepr. Julie A Løtveit. HK