Styret i LO i Sør-Troms
Valgt på årsmøtet den 18 April 2018 ,endret 15 september
Leder:Laila Benjaminsen, Fagforbundet

Nestleder: Rita Hansen, Fagforbundet
Sekretær: Neil Markussen, Fagforbundet

Kasserer: Tor Arne Eilertsen, NNN1 Styrerepr. Jostein Fjellvang, EL&IT

2 Styrerepr. Edvin Gaute Langstrand, Hål. trsp.arb.f
orb

3 Styrerepr. Johnny Kristiansen, SL
4 Styrerepr. Ann Iren Karlsen, NNN
5 Styrerepr. Karin Nyheim,Fagforbundet UNN
6 Styrerepr. Ann Kristin Hansen FO

Undomsrepr. Jeanette Lorentzen

1. Vararepr. Anders Eriksson, MFO
2.Vararepr. Lise Paulsen Fagforbundet UNN