NYHETER                    /              BILDER FRA VÅRE AKTIVITETER

 

Kort om LO Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon.

 

Over 970 000 medlemmer er organisert i en rekke fagforbund som er tilsluttet LO. 02.02.2019 Sist oppdatert 10.10.2022 LOs forbund organiserer arbeidstakere både innen privat og offentlig sektor, innen alle bransjer og yrker.

 

Av de LO-organiserte er 50 prosent kvinner. Tillitsvalgte På arbeidsplasser der det finnes LO-medlemmer, er det noen som tar seg av det faglige arbeidet og som er de organisertes talerør overfor arbeidsgiverne.

 

Det er de lokale tillitsvalgte, om lag 60 000. Alle LO-organiserte har rett til å velge sine egne tillitsvalgte og rett til å stille til valg.

 

Fagbevegelsen i Norge er demokratisk oppbygd, med frie valg på alle plan og i alle ledd.

En rekke fagforbund er tilsluttet LO.

De varierer i medlemstall fra under tusen til over 300 000 medlemmer.

 

I de siste årene er det flere forbund som har slått seg sammen for å få større slagkraft og yte bedre service for medlemmene.

 

LOs historie Harde og bitre arbeidskonflikter preget arbeiderbevegelsens frammarsj og gjennombrudd i 1920- og 30-årene.

Under den tyske okkupasjonen av Norge var mange fagforeningsfolk med i motstandsarbeid og illegal virksomhet.

Etter krigen spilte arbeiderbevegelsen en ledende rolle i oppbyggingen av det norske velferdssamfunnet. Folk flest fikk velstand og trygghet.

 

I løpet av noen tiår ble Norge et rikt land,med mindre klasseforskjeller og mer rettferdig fordeling av godene enn de fleste andre samfunn i verden.