Nyheter og noen bilder fra våre aktiviteter

Uttalelse fra Regionrådet i LO Troms og Finnmark


1. mai arrangementer i år blir dessverre avlyst. 

Det betyr at den tradisjonelle feiringen som vi er vant til med tog, 1. mai-taler, appeller og aktiviteter for barn vil ikke kunne gjennomføres slik det har vært gjort tidligere år.

Koronakrisen setter en stopper for det.
Det har vært flere ideer om alternativ markering av dagen, lokalorganisasjonene lager egne 1. mai markeringer på sosiale flater.

Her har det dukket opp en utfordring med at de virksomheter som kan levere disse tjenestene, og
som legger til rette for slike arrangementer, ikke har tariffavtaler.


LO Troms og Finnmark vil oppfordre fagbevegelsen i vår region til å slutte opp om den sentrale
markeringen til LO. 

Det blir et arrangement som blir strømmet på nett og varer fra kl. 11.00 – 14.00 på 1. mai.


Hilsen
Regionrådet LO Troms og Finnmark