LO i Sør-Troms er et lokalt ledd i LO, som er Norges største lønnstakerorganisasjon med 970 054 medlemmer.

134 000 medlemmerer er under 30 år, av de ca 19 000 er studentmedlemmer, se link til LO student.

https://www.lo.no/hva-vi-gjor/lo-student/innmeldingsskjema2/


Av de LO organiserte er ca 50 % kvinner.

Omkring 4230 yrkesaktive medlemmer er tilknyttet LO i Sør-Troms.


Fagforbundene i LO er landsomfattende organisasjoner som er bygd opp av lokale foreninger eller avdelinger.

Hvert fagforbund dekker bestemte yrker, næringsgrener eller offentlige etater.

25 Forbunder er tilsluttet LO.

 

LO står for omlag halvparten av alle som er tilknyttet er yrkesorganisasjon her tillands. Dette utgjør ca. 25 prosent av alle lønnstakerne i landet.

Ønsker du å bli medlem i LO, trykk HER Kontakt LO å få informasjon.

 

LO i Sør Troms er en lokalorganisasjon som er en del av LO Troms og Finnmark med regionkontor i Tromsø.

 

Du finner oss også på Facebook under navnet LO i Sør Troms

 

LOs regionkontor i Troms og Finnmark

Skippergt. 41
Postboks 6166
9291 Tromsø
Telefon: +47 23 06 10 00
E-post: tromsogfinnmark@lo.no

 

I tillegg har vi LO i Midttroms og LO i Tromsø , de er også på Facebook med navnene LO Midt-Troms og LO i Tromsø

Trykk på linken og du kommer til LO Troms og Finnmark sin nettside: Trykk HER


 Medlemmene er fra kommunene Harstad, Kvæfjord, Tjeldsund, Ibestad og Gratangen

Hvem er vi - tilknyttede fagforeninger

 • NTL Medisinaldepo avd.54-3
 • NTL Forsvaret avd.101-56
 • NTL NAV avd.13019
 • NTL Domstolen avd.104-8
 • NTL Skatt Nord avd.374
 • NTL UIT Harstad for. 93
 • NTL Folkehøgskoler avd.10908
 • NTL Politiet -Troms distrikt

 

 • Fagforbundet Tjeldsund avd.084
 • Fagforbundet Harstad avd. 194
 • Fagforbundet Ibestad avd. 244
 • Fagforbundet Kvæfjord avd 417
 • Fagforbundet UNN Harstad 427
 • Fagforbundet Gratangen 541
 • Fagforbundet Post og Finans avd. Nord-Norge

 

 • IE Equinor avd. 0001
 • IE avd. Rødskjær nr 0470
 • Handel og Kontor Troms

 

 • FO Harstad
 • FO UNN Harstad
 • FO Kvæfjord
 • FO KUS
 • FO Tjeldsund
 • FO Ibestad
 • FO Gratangen
 • Norsk Sjømannsforbund
 • Skolenes Landsforbund Harstad
 • Norsk Arbeidsmandsforbund avd.09 Nord
 • El o& IT Harstad Elektrofagforening
 • EL & IT Troms, Svalbard

 

 • Fellesforbundet avd. nordre Nordland/Sørtroms avd 053
 • Fellesforbundet Transport Arbeiderforeningen Nord
 • CREO Troms, Finmark, Svalbard
 • FLT Harstad avd.59
 • NNN Harstad avd. 88