LO i Sør-Troms er et lokalt ledd i LO, som er Norges største lønnstakerorganisasjon med ca 950 000 medlemmer.

134 000 medlemmerer er under 30 år, av de ca 19 000 er studentmedlemmer.
Av de LO organiserte er ca 50 % kvinner.

Omkring 4230 yrkesaktive medlemmer er tilknyttet LO i Sør-Troms.


Fagforbundene i LO er landsomfattende organisasjoner som er bygd opp av lokale foreninger eller avdelin4er.

Hvert fagforbund dekker bestemte yrker, næringsgrener eller offentlige etater.

25 Forbunder tilsluttet LO.


LO står for omlag halvparten av alle som er tilknyttet er yrkesorganisasjon her tillands. Dette utgjør ca. 25 prosent av alle lønnstakerne i landet.

Ønsker du å bli medlem i LO, trykk HER Kontakt LO å få informasjon.


LO i Sør Troms er en lokalorganisasjon som er en del av LO Troms og Finnmark med regionkontor i Tromsø.


Du finner oss også på Facebook under navnet LO i Sør Troms


LOs regionkontor i Troms og Finnmark

Skippergt. 41
Postboks 6166
9291 Tromsø
Telefon: +47 23 06 10 00
E-post: tromsogfinnmark@lo.no


I tillegg har vi LO i Midttroms og LO i Tromsø , de er også på Facebook LO Midt-Troms og LO i Tromsø

Trykk på linken og du kommer til LO Troms og Finnmark sin nettside: Trykk HER


 Medlemmene er fra kommunene Harstad, Kvæfjord, Tjeldsund, Ibestad og Gratangen

Hvem er vi

 • NTL Medisinaldepo avd.54-3
 • NTL Forsvaret avd.101-56
 • NTL NAV avd.13019
 • NTL Domstolen avd.104-8
 • NTL Skatt Nord avd.374
 • NTL UIT Harstad for. 93
 • NTL Folkehøgskoler avd.10908
 • NTL Politiet -Troms distrikt


 • Fagforbundet Tjeldsund
 • Fagforbundet Harstad avd. 194
 • Fagforbundet Ibestad avd. 244
 • Fagforbundet Kvæfjord avd 417
 • Fagforbundet UNN Harstad 427
 • Fagforbundet Gratangen 541
 • Fagforbundet Post Nord-Norge


 • IE Statoil avd. 0001
 • IE avd. Rødskjær nr 0470
 • Handel og Kontor Troms


 • FO Harstad
 • FO UNN Harstad
 • FO Kvæfjord
 • FO KUS
 • FO Skånland
 • FO Ibestad
 • FO Gratangen
 • Norsk Sjømannsforbund
 • Norsk Arbeidsmandsforbund avd.09 Nord
 • El o& IT HarstadElektroforening
 • EL & IT Troms, Svalbard


 • Felles Forbundet avd. nordre Nordland/Sørtroms avd 053
 • Skolenes Landsforbund Harstad
 • CREO Troms, Finmark, Svalbard
 • FLT Harstad avd.59
 • NNN Harstad avd. 88