Kontakt

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.lo.no%2Fcontentassets%2F409dbd9d481647169df4e5d0cc6617be%2Fmandat-for-arbeidgruppe-forslag-tiltak-for-bedre-forankring-av-ia---endelig.docx&wdOrigin=BROWSELINK

Besøksadresse: Strandgata 3 (tredje etasje)
Postadresse: LO i Sør-Troms / LO Senteret i Harstad,
Boks 347, 9484 Harstad
Kontaktperson: Rita Hansen

Mobil: +47 922 82625
E-post: rita.hansen@harstad.kommune.no

Vi tar imot besøk i våre kontorlokaler som ligger i Strandgata 3. Lokalene våre finner du i 3 etasje.
LO i Sør Troms sitt kontor er ikke bemannet.
I LO senteret finner du fagforeningene

El&IT og FO og FLT og FF og LO Stat som er bemannet daglig.

Bruk kontaktskjemaet, slik at vi kan avtale et møte eller bistå med hjelp.

Ingen fil valgt