STYRET                         Valgt på årsmøtet den 10 April 2019

Leder:          Laila Benjaminsen, Fagforbundet

 

Nestleder:    Rita Hansen, Fagforbundet

 

Sekretær:    Neil Markussen, Fagforbundet

 

Kasserer:     Tor Arne Eilertsen, NNN

 

1 Styrerepr.: Olav Kemp Hansen, EL & IT

 

2 Styrerepr.: Edvin Gaute Langstrand, Transport arb.for.Nord

 

3 Styrerepr.: Johnny Kristiansen, SL

 

4 Styrerepr.: Ann Iren Karlsen, NNN

 

5 Styrerepr.: Karin Nyheim, Fagforbundet UNN

 

6 Styrerepr.:           ------------

 

Ungdomsrepr.:            --------------

 

 

1.Vararepr.:  Anders Eriksson, Creo

2.Vararepr.:  Lise Paulsen, NAF    

3.Vararepr.:  Julie A Løtveit, HK