STYRET                         Valgt på årsmøtet den 27 April 2022

Leder:           Rita Hansen, Fagforbundet Harstad

 

Nestleder:     Johnny Kristiansen, SL

 

Sekretær:     Neil Markussen, Fagforbundet Kvæfjord

 

Kasserer:      Tor Arne Eilertsen, NNN

 

1 Styrerepr.: Olav Kemp Hansen, EL & IT

 

2 Styrerepr.: Anders Winsjansen, Fagforbundet Kvæfjord

 

3 Styrerepr.: Julie A Løtveit, HK

 

4 Styrerepr.: Ann Iren Karlsen, NNN

 

5 Styrerepr.: Anders Erikson, CREO

 

6 Styrerepr.: Edvin Gaute Langstrand, FF Trsp.for. Nord

 

Ungdomsrepr.:   Ingen valgt       

 

1.Vararepr.:  John Trygve Lien , Fellesforbundet

2.Vararepr.:   Rita Vestgård, Fagforbundet UNN

3.Vararepr.:  May Unni E Olsen , Fagforbundet Harstad