Styret i LO i Sør-Troms


Valgt på årsmøtet den 10 April 2019

Leder:

Laila Benjaminsen, Fagforbundet


Nestleder:

Rita Hansen, Fagforbundet

Sekretær:

Neil Markussen, Fagforbundet

Kasserer:

Tor Arne Eilertsen, NNN


1 Styrerepr.

Olav Kemp Hansen, EL&IT

2 Styrerepr.

Edvin Gaute Langstrand, Hål. trsp.arb.forb

3 Styrerepr.

Johnny Kristiansen, SL

4 Styrerepr.

Ann Iren Karlsen, NNN

5 Styrerepr.

Karin Nyheim,Fagforbundet UNN

6 Styrerepr.

Øystein Bakken, FO

Undomsrepr.

Jeanette Lorentzen, Fagforbundet


1. Vararepr.

Anders Eriksson, Creo

2.Vararepr.

Lise Paulsen, Fagforbundet UNN

3. Vararepr.

Julie A Løtveit. HK