Styret i LO i Sør-Troms


Valgt på årsmøtet den 10 April 2019

Leder:          Laila Benjaminsen, Fagforbundet


Nestleder:    Rita Hansen, Fagforbundet


Sekretær:    Neil Markussen, Fagforbundet


Kasserer:     Tor Arne Eilertsen, NNN


1 Styrerepr.

Olav Kemp Hansen, EL&IT

2 Styrerepr.

Edvin Gaute Langstrand, Transport arb.for. Nord

3 Styrerepr.

Johnny Kristiansen, SL

4 Styrerepr.

Ann Iren Karlsen, NNN

5 Styrerepr.

Karin Nyheim, Fagforbundet UNN

6 Styrerepr.

Øystein Bakken, FO

Undomsrepr.

Jeanette Lorentzen, Fagforbundet


1. Vararepr.

Anders Eriksson, Creo

2.Vararepr.

Lise Paulsen, Fagforbundet UNN

3. Vararepr.

Julie A Løtveit, HK