LOs jobbhandbok for unge

LOs jobbhandbok gir en enkel oversikt over dine rettigheter som arbeidstaker, om arbeidskontrakt, arbeidslønn, oppsigelse og krav til lønnslipp.

 

https://www.lo.no/hva-vi-mener/jobbhandboka/

 

https://www.lo.no/globalassets/dokumenter/lo-jobbhandbok-2020_enkeltsider_nett.pdf

 

 

Faktaside fra Arbeidstilsynet

 

 

https://arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/tilrettelegging/ungdom-i-arbeid/

 

 

 

 

Åttetimersdagen 100 ÅR

 

 

https://www.lo.no/nyhetsrommet/attetimersdagen-er-under-press/