LO-Senteret

Senterets formål er med basis i lokale forhold og behov, samordne de faglige ressurser på tvers av forbundsgrensene og derigjennom styrke fagbevegelsen i vår region.
Vi har i dag 6 fagforeninger som leier kontor i LO-Senteret.

Norsk Folkehjelp HARSTAD, NNN og FLT benytter våre lokaler også.

 

Hva bistår vi på LO-Senteret

  • Hjelp til faglige konflikter
  • Informasjon om kurs og skolering
  • Hjelp til medlemsrekruttering
  • Hjelp til sosial rådgivning
  • Hjelp til økonomisk rådgivning
  • Utforming av enkle trykksaker
  • Juridisk hjelp
  • Leie av møtelokaler/Videokonferanse
  • Komme i kontakt med aktuell fagforening

 

Tilsluttete fagforeninger i LO senteret

 

FO Troms
 

Fellesforbundet -
Nordre Nordland og Sør Troms fagforening, avd 053

El & It forbundet -
Distrikt Troms og Svalbard
og
Harstad Elektrofagforening

LO Stat Troms og Finnmark

 

FLT avd 59

 

Norsk Folkehjelp Harstad