DIGITALISERE TARIFAVTALENE

LO og NHO er enige om å digitalisere tariffavtalene.

- Tariffavtalene er LO og NHOs viktigste produkt. Skal avtalene
beholde sin aktualitet, også i fremtiden, er det avgjørende å kunne
tilby disse i et til hver tid oppdatert og tilgjengelig format, sier
Peggy Hessen Følsvik, 1. nestleder i LO.

Det var i forbindelse med tariffoppgjøret 2018 at LO og NHO
diskuterte muligheten for i felleskap å tilgjengeliggjøre tariffavtalen
for medlemmene på en bedre og mer oppdatert måte.

I dag har LO og NHO undertegnet en intensjonsavtale hvor målsetningen
er at det skal utvikles en felles tjeneste for publisering av
tariffavtaler.

- Vi ønsker nå å gjøre avtaleverket tilgjengelig på ett sted, og
tilpasse det til kanaler vi bruker til daglig som mobil, nettbrett og
PC. Ved at LO og NHO nå sammen tar tak i dette, tar vi også eierskap og
befester våre posisjoner som de dominerende aktørene, sier Nina Melsom,
direktør for Arbeidsliv i NHO.

En digital løsning skal bygges fra grunnen av og de to partene må nå
bli enige om hvordan løsningen skal se ut. Første skritt er en
konseptfase der LO og NHO skal ser på overordnede prinsipper for
utvikling av løsningen, finansiering, prosjektorganisering og
fremdriftsplan. Går alt etter planen trenger ikke medlemmene vente lenge
før digitale tariffavtaler kan testes ut.

- Tanken er at konseptfasen skal avsluttes i løpet av første kvartal
2020, og at partene da tar endelig stilling til om vi skal begynner å
bygge selve løsningen. Det vi håper er å ha et produkt klart til testing
og utrulling i løpet av 2020, sier første nestleder i LO, Peggy Hessen
Følsvik.

Løsningen må bygges fra grunnen av og LO og NHO må sammen bli enige
om hvordan denne skal se ut. Nå skal man bli enige om overordnede
prinsipper for utvikling av løsningen, finansiering,
prosjektorganisering og fremdriftsplan.

I tillegg til en løsning der hele avtaleverket er tilgjengelig og
oppdatert på ett sted, vil den kunne bygges ut med tilleggstjenester for
de lokale brukerne av tariffavtalene. Peggy Hessen Følsvik understreker
viktigheten av at LO og NHO har mulighet til å legge på informasjon som
kun er synlig for deres medlemmer.

- Det vil derfor være adskilte arbeidsrom for LO og NHO, men med en
felles arkitektur i bunn. Her får vi også verdifull kunnskap om hvordan
medlemmene bruker avtalene, sier hun.

Direktør for Arbeidsliv i NHO, Nina Melsom, avslutter med å legge vekt på betydningen av digitale tariffavtaler.

- Dette er noe av det viktigste NHO og LO nå gjør for å bidra til at tariffavtalen skal holde seg aktuelle også for fremtiden.